polaco » alemán

I . schodzić1 <‑dzi perf zejść> [sxodʑitɕ] VERBO intr

3. schodzić (zsiadać z konia, roweru):

10. schodzić (przemierzyć):

11. schodzić pot:

II . schodzić1 <‑dzi perf zejść perf zejść> [sxodʑitɕ] VERBO refl

3. schodzić przen pot (odbywać się jednocześnie):

4. schodzić przen pot (nawiązywać stosunki):

I . schodzić2 <‑dzi> [sxodʑitɕ] VERBO trans perf pot

2. schodzić (zniszczyć używaniem):

ablaufen pot
auslatschen [o. -treten] pot
sich die Füße wund- [o. ab] laufen

II . schodzić2 <‑dzi> [sxodʑitɕ] VERBO refl perf pot (zmęczyć się chodzeniem)

¿Quieres traducir una frase? Utiliza nuestro traductor de textos.

¿Quieres añadir alguna palabra, frase o traducción?

Proponnos una nueva entrada.

Página en Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文