esloveno » inglés

prevzèm <prevzéma, prevzéma, prevzémi> SUST m

1. prevzem (pošiljke):

2. prevzem (odgovornosti, dolžnosti):

3. prevzem (tehnični):

4. prevzem (gospodarski):

premèt <preméta, preméta, preméti> SUST m

2. premet LING:

premér <-a, -a, -i> SUST m

premier (ka) <-ja, -ja, -ji> [premjêr] SUST m (f) POL

precèp <precépa, precépa, precépi> SUST m

prém|a <-e, -i, -e> SUST f TEH

ekcém <-anavadno sg > SUST m MED

prêmog <premóganavadno sg > SUST m

premŕl <-a, -o> ADJ

premàz <premáza, premáza, premázi> SUST m TEH

premík <-a, -a, -i> SUST m

2. premik (prestavitev):

premén|a <-e, -i, -e> SUST f LING

prémic|a <-e, -i, -e> SUST f MAT

¿Quieres añadir alguna palabra, frase o traducción?

Proponnos una nueva entrada.

Página en Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文