Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iunhair
youunhair
he/she/itunhairs
weunhair
youunhair
theyunhair

Past

Iunhaired
youunhaired
he/she/itunhaired
weunhaired
youunhaired
theyunhaired

Present Perfect

Ihaveunhaired
youhaveunhaired
he/she/ithasunhaired
wehaveunhaired
youhaveunhaired
theyhaveunhaired

Past Perfect

Ihadunhaired
youhadunhaired
he/she/ithadunhaired
wehadunhaired
youhadunhaired
theyhadunhaired

Will-Future

Iwillunhair
youwillunhair
he/she/itwillunhair
wewillunhair
youwillunhair
theywillunhair

Going to-Future

Iamgoing tounhair
youaregoing tounhair
he/she/itisgoing tounhair
wearegoing tounhair
youaregoing tounhair
theyaregoing tounhair

Future Perfect

Iwill haveunhaired
youwill haveunhaired
he/she/itwill haveunhaired
wewill haveunhaired
youwill haveunhaired
theywill haveunhaired
¿Has detectado un error? Háznoslo saber, agradecemos tu comentario. ¡Haz clic aquí!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iamunhairing
youareunhairing
he/she/itisunhairing
weareunhairing
youareunhairing
theyareunhairing

Past

Iwasunhairing
youwereunhairing
he/she/itwasunhairing
wewereunhairing
youwereunhairing
theywereunhairing

Present Perfect

Ihave beenunhairing
youhave beenunhairing
he/she/ithas beenunhairing
wehave beenunhairing
youhave beenunhairing
theyhave beenunhairing

Past Perfect

Ihad beenunhairing
youhad beenunhairing
he/she/ithad beenunhairing
wehad beenunhairing
youhad beenunhairing
theyhad beenunhairing

Will-Future

Iwill beunhairing
youwill beunhairing
he/she/itwill beunhairing
wewill beunhairing
youwill beunhairing
theywill beunhairing

Going to-Future

Iamgoing to beunhairing
youaregoing to beunhairing
he/she/itisgoing to beunhairing
wearegoing to beunhairing
youaregoing to beunhairing
theyaregoing to beunhairing

Future Perfect

Iwill have beenunhairing
youwill have beenunhairing
he/she/itwill have beenunhairing
wewill have beenunhairing
youwill have beenunhairing
theywill have beenunhairing
¿Has detectado un error? Háznoslo saber, agradecemos tu comentario. ¡Haz clic aquí!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Conditional

Iwouldunhair
youwouldunhair
he/she/itwouldunhair
wewouldunhair
youwouldunhair
theywouldunhair

Conditional Past

Iwould haveunhaired
youwould haveunhaired
he/she/itwould haveunhaired
wewould haveunhaired
youwould haveunhaired
theywould haveunhaired
¿Has detectado un error? Háznoslo saber, agradecemos tu comentario. ¡Haz clic aquí!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

unhair
¿Has detectado un error? Háznoslo saber, agradecemos tu comentario. ¡Haz clic aquí!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

ing-Form

unhairing

Past Participle

unhaired
¿Has detectado un error? Háznoslo saber, agradecemos tu comentario. ¡Haz clic aquí!

Página en Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文